Image

Kei voor de Klas

Op dit moment staat er geen nieuwe Kei voor de klas gepland.

Wil jij in de regio Amersfoort werken in het onderwijs?
Kijk dan bij veelgestelde vragen voor het juiste loket.

Contact

Heeft u vragen over het event of over Kei voor de klas? Stuur een mail naar info@keivoordeklas.nu

Partners

Image

Eerdere evenementen in de regio

Wat is Kei voor de klas?

Goed onderwijs, daar staan we voor!

 

De continuïteit en kwaliteit van het onderwijs staat echter onder druk door een toenemend lerarentekort. Het is een groot maatschappelijk vraagstuk wat samenwerking vraagt met meerdere partijen op een regionale schaal.

Verschillende partijen in de provincie/regio Utrecht en Amersfoort werken intensief samen om personeelsmobiliteit richting het onderwijs te faciliteren. Hierbij zijn verschillende sectoren betrokken, maar staat het onderwijs als ontvangende sector met al haar richtingen (PO, VO, MBO en Universitair onderwijs) centraal.

De 'Kei' van 'Kei voor de klas' verwijst naar U als belangstellende voor een baan in het onderwijs en tevens naar de provincie/regio Utrecht/Amersfoort. 'Voor de klas' naar werken in het onderwijs. Zie ook www.voordeklas.nl 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Kei voor de klas geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Alle rechten zijn voorbehouden aan Kei voor de klas. Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kei voor de klas.