Image

6 oktober Voorlichtingsevent 'Werken in het Onderwijs' in de regio Amersfoort

Ben jij een kei voor de klas of wil je er een worden? Heb je interesse in een baan in het onderwijs en wil je weten hoe je de overstap zou kunnen maken?

Kom dan naar de voorlichtingsavond: “Kei voor de klas” op 6 oktober 2021 in Amersfoort. Hier hoor je van ervaringsdeskundigen hoe het is om de overstap naar het onderwijs te maken, welke scholingsmogelijkheden er zijn en wat er komt kijken bij een mogelijke nieuwe stap in je loopbaan.

LET OP: Wij zijn verplicht deze avond te controleren op de Corona-checkapp.

Je aanmelden voor deze avond is helaas niet meer mogelijk. 

Uitnodiging

Voor goed onderwijs zijn voldoende en goed opgeleide leraren nodig. In de nabije toekomst dient zich in de regio Amersfoort een tekort aan leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan.

Verschillende partners in de regio en stad Amersfoort werken samen aan het oplossen van het lerarentekort.

Wat kan je op 6 oktober verwachten?

De bijeenkomst bestaat uit de volgende bouwstenen:

  • Werken in het onderwijs: hoe mooi en leuk is het, wat is er spannend en uitdagend aan en hoe ziet een werkdag eruit? Wat zijn de baankansen? In gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijs HR- medewerkers, hybride docenten en studenten.
  • Bevoegd lesgeven: wat is er nodig om te kunnen werken in het onderwijs? Welke bevoegdheid moet je halen? Welke opleidingstrajecten zijn er. Hoe is het om te studeren naast een baan? In gesprek met opleiders van verschillende opleiders uit de regio.
     

 

Programma

Programma informatiebijeenkomst ‘Voor de klas in de regio Amersfoort’

Woensdag 6 oktober 2021  18:30 – 21:30

Locatie: ROC Midden Nederland, Disketteweg 10, 3821 AR, Amersfoort
 

18:30 – 19:00 Inloop
19:00 – 19:10 Opening
19:10 – 19:20

Inleiding

19:20 – 19:35 Presentatie en informatie andere onderdelen van de avond
   
19:45 – 21.00 Parallel sessies 19.45-20.10, 20.20-20.45 

Voorlichting werken in het onderwijs; PO, VO en MBO

Voorlichting opleidingen PABO, PDG, HU, UU

Doorlopende informatie markt

Werken in het onderwijs: in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijs HR- medewerkers.
Bevoegd lesgeven: in gesprek met opleiders van verschillende opleiders uit de regio.

21:15 Eind programma en follow up     

Contact

Heeft u vragen over het event of over Kei voor de klas? Stuur een mail naar info@keivoordeklas.nu

Partners

Image

Eerdere evenementen in de regio

Wat is Kei voor de klas?

Goed onderwijs, daar staan we voor!

 

De continuïteit en kwaliteit van het onderwijs staat echter onder druk door een toenemend lerarentekort. Het is een groot maatschappelijk vraagstuk wat samenwerking vraagt met meerdere partijen op een regionale schaal.

Verschillende partijen in de provincie/regio Utrecht en Amersfoort werken intensief samen om personeelsmobiliteit richting het onderwijs te faciliteren. Hierbij zijn verschillende sectoren betrokken, maar staat het onderwijs als ontvangende sector met al haar richtingen (PO, VO, MBO en Universitair onderwijs) centraal.

De 'Kei' van 'Kei voor de klas' verwijst naar U als belangstellende voor een baan in het onderwijs en tevens naar de provincie/regio Utrecht/Amersfoort. 'Voor de klas' naar werken in het onderwijs. Zie ook www.voordeklas.nl 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Kei voor de klas geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Alle rechten zijn voorbehouden aan Kei voor de klas. Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kei voor de klas.