Waar kan ik (algemene) informatie vinden over zij-instromen/werken in het onderwijs?

Het Onderwijsloket kan antwoord geven op veel vragen over werken in het onderwijs (vanuit een andere beroepsgroep).

Over werken in het primair onderwijs is informatie te vinden op Ruim baan voor PO, een website van het Arbeidsmarktplatform. Het voortgezet onderwijs, onder andere vertegenwoordigd door VOION, heeft informatie beschikbaar op Word leraar in het VO.